Nawożenie potasem rzepaku

Rzepak w Polsce jak i w Europie jest podstawową rośliną oleistą. Rzepak ozimy z plonem 3,5 t nasion z odpowiednią masą słomy pobiera 80 kg P2O5, 186 kg N i prawie tyle samo potasu (180 kg K2O). W okresie jesiennym rośliny rzepaku pobierają do 25% nagromadzonego w okresie wegetacji potasu. Rośliny dobrze odżywione potasem wykształcają jesienią silniejszy system korzeniowy i grubszą szyjkę korzeniową.

Nie do przecenienia jest korzystny wpływ potasu na zwiększenie zimotrwałości roślin, co znacznie zmniejsza ubytki podczas przezimowania. Potas zwiększa również odporność roślin na przymrozki wiosenne, często występujące w maju. Pierwiastek ten bierze udział w sterowaniu gospodarki wodnej. Uczestniczy także w otwieraniu i zamykaniu szparek. Dzięki temu rośliny dobrze zaopatrzone w potas lepiej sobie radzą podczas okresów niedoboru opadów.

Składnik ten decyduje o wykorzystaniu azotu, dlatego rośliny niedożywione potasem mają kłopoty z pobraniem tego pierwiastka, co ogranicza rozwój powierzchni asymilacyjnej rośliny, a to przekłada się na mniejsze plony suchej masy poszczególnych części roślin.

Potas bierze również udział w przemianie i transporcie asymilatów. Korzystnie wpływa na tworzenie ATP – nośnika energii. Stymuluje także proces tworzenia tłuszczu, co objawia się zwiększeniem jego zawartości w nasionach. Bierze udział w gromadzeniu białka. Przy niedostatecznym stopniu odżywienia potasem zawartość białka spada niezależnie od zaopatrzenia roślin w azot. Rośliny dobrze zaopatrzone w potas są także bardziej odporne na porażenie przez choroby grzybowe i atak szkodników. Potas ogranicza także wyleganie roślin. Wpływa również na zwiększanie wydzielania nektaru, przez co wabi owady zapylające rzepak i przyczynia się do obfitego zawiązywania łuszczyn.

Zalecenia nawożenia rzepaku potasem

Wielkość dawek potasu zależy od jakości gleby, jej zasobności w przyswajalną formę składnika a także oczekiwanego plonu nasion i wynosi 50-180 kg K2O/ha w gorszych warunkach glebowych oraz 60-180 kg K2O/ha w lepszych stanowiskach. W przypadku stosowania obornika pod rzepak dawki potasu i fosforu można zmniejszyć o 25-30%.

Dawki fosforu i potasu pod rzepak ozimy, kg/ha (Wałkowski 2005)


 

 

Zasobność gleby

Kompleksy przydatności rolniczej

Pszenny bardzo dobry

Pszenny dobry

Żytni bardzo dobry

Zbożowo-pastewny

mocny

Pszenny górski

Pszenny wadliwy

Żytni dobry

 

P2O5

K2O

P2O5

K2O

P2O5

K2O

Bardzo niska

130

180

130

170

135

180

Niska

95

160

90

150

95

150

Średnia

60

140

50

130

65

120

Wysoka

50

70

45

80

40

70

Bardzo wysoka

40

60

35

50

30

50

Oczekiwany plon, t/ha

powyżej 3,5

2,5 – 3,5

poniżej 2,5

 

Rzepak jest rośliną neutralną co do chloru, więc do jej nawożenia należy używać wysokoprocentowej soli potasowej. Sól potasową najlepiej jest zastosować w całej dawce pod orkę siewną. Jedynie na glebach lżejszych, na których zachodzi ryzyko wypłukania i dużych strat potasu 2/3 dawki wnosi się jesienią a pozostałą 1/3 wiosną. Podobnie gdy z jakiś powodów nie wykonano nawożenia potasem przed siewem rzepaku to trzeba je przeprowadzić jak najwcześniej wiosną.

Przy ustalaniu dawki potasu obecnie większą uwagę powinno przywiązywać się do poprawy zasobności gleby w potas przyswajalny niż na wielkość nawożenia przedsiewnego tym składnikiem. Należy dążyć do tego, aby doprowadzić zasobność gleby w potas przyswajalny przynajmniej do poziomu średniego.Opracował dr inż. Arkadiusz Artyszak

Uprzejmie informujemy, że strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić ustawienia plików cookie, jeśli nie chcesz by były zapisywane na Twoim komputerze, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzaniem danych osobowych (RODO), klauzula informacyjna dostępna jest tutaj
Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie www.aurepio-kalij.pl w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
1. Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane następujących osób:

 • Osób zatrudnionych w podmiotach będących kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osób reprezentujących podmioty będące kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pracowników firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pozostałych interesariuszy w jakikolwiek sposób związanych z Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Użytkowników serwisu internetowego AUREPIO-KALIJ.PL (dalej Serwis), którzy skorzystali z Formularza kontaktowego i podali swoje dane osobowe.

2. Jakie dane przetwarzamy?

 • Imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny; /li>
 • Numery w określonych oficjalnych rejestrach (m.in. NIP, REGON, PESEL, itp.);
 • Dane kontaktowe – m.in.: adres e-mail, nr telefonu;
 • Stanowisko lub pełnione przez Państwo funkcje w ramach Państwa organizacji;
 • Inne dane takie jak m.in.: nr rachunku bankowego, wykształcenie, tytuł zawodowy, itp.;
 • Państwa dane zbierane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS.

3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aurepio-Kalij Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000354503, NIP: 527-26-26-360, REGON: 142296306.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi do ustaw i aktami prawa wspólnotowego WE oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Jedynie upoważnieni pracownicy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich podmiotom nieuprawnionym.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem:

 • Dane mogą być przekazane do przetwarzania spółce Aurepio Sp. z o.o.;
 • Dane mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom usług informatycznych realizowanych na rzecz Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Dane mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi prawem.

6. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • Niezbędnych dla wypełnienia zobowiązań umownych Spółki wobec Państwa lub dla wypełnienia czynności przed zawarciem umowy z Państwem;
 • Niezbędnych dla wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub wprost nakazanych nam przez przepis prawa;
 • Niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art., 6 ust, 1 lit. f) RODO) takich jak m.in.: umożliwienie przedstawicielom Spółki kontaktu z Państwem, zapobieganie działalności przestępczej, weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, cele marketingowe oraz analityczne;
 • Obsługi wiadomości przekazywanych nam poprzez formularz kontaktowy - każdorazowo za zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);

7. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?`

Mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Państwa danych osobowych;
 • Żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • Żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych;
 • Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Aurepio-Kalij Sp. z o.o., którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Aurepio-Kalij Sp. z o.o. będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, stwierdzenia ich nieaktualności przez Administratora, wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.
9. Więcej informacji?
Zależy nam, by powierzone nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne i przechowywane zgodnie z prawem oraz wysokimi standardami ochrony danych. Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji o tym, jak chronimy dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies.
FORMULARZ KONTAKTOWY - PRZETWARZANIE DANYCH
FORMULARZ KONTAKTOWY