Nawożenie potasem buraka cukrowego

Burak cukrowy ma duże znaczenie gospodarcze w Polsce. W ostatnich latach średnie plony buraka cukrowego znacznie wzrosły, jednak są niższe niż w UE, na co wpływa przede wszystkim niedocenianie nawożenia potasem.

Potas bierze udział w powstawaniu węglowodanów. Dzięki niemu wzrasta sprawność fotosyntezy w liściach i tempo odprowadzania sacharozy do korzeni. Dobre odżywienie potasem poprawia także wykorzystanie azotu przez burak cukrowy. Potas bierze udział w regulacji gospodarki wodnej rośliny. Dzięki temu rośliny dobrze odżywione potasem są bardziej odporne na niedobory wody i łatwiej znoszą okresowe susze, coraz częsciej występujące w Polsce. Niedobór potasu zwiększa stopień porażenia przez patogeny, niezależnie od poziomu odżywienia azotem. Potas podnosi również odporność roślin buraka na mszyce i mątwika burakowego.

Niedobór potasu u buraka objawia się ciemnozielonym z odcieniem niebieskawym zabarwieniem liści. Na wierzchołkach i brzegach dolnych liści pojawia się żółtawozielone pasmo obejmujące stopniowo całą blaszkę, która przedwcześnie obumiera przyjmując zabarwienie brązowe i brunatne.

Zasobność gleby w potas powinna być co najmniej średnia. Nawożenie potasem korzystnie wpływa na plon korzeni. Przy bardzo niskiej zasobności gleby w potas plon korzeni po zastosowaniu soli potasowej może wzrosnąć o 25%. Jednocześnie wzrasta zawartość cukru. Przy stosowaniu potasu zmniejsza się zawartość w korzeniach szkodliwego składnika melasotwórczego – azotu-alfa-aminowego. Wynikiem takiego działania potasu jest przyrost plonu technologicznego cukru o 21%.

Burak cukrowy jest rośliną wybitnie potasolubną. Na wytworzenie 1 tony korzeni z odpowiednią masą liści rośliny buraka cukrowego muszą pobrać od 6 do 9 kg potasu (K2O). Oznacza to, że przy plonie 60 t/ha burak powinien pobrać aż 360-540 kg K2O. Dawka potasu musi być dostosowana do zasobności gleby w przyswajalne formy tego składnika. Przy bardzo niskiej zasobności gleby w potas dawki wahają się bowiem od 350 kg K2O/ha na glebie ciężkiej do 400 kg K2O/ha na glebie średniej.

Nawożenie buraka cukrowego dla plonu korzeni ≥ 50 t/ha

Zawartość

składnika

Dawki N

[kg/ha]

Dawki P2O5 [kg/ha

Dawki K2O [kg/ha]

gleba średnia

gleba ciężka

Bardzo niska

120-140

100-120

400

350

Niska

90-120

80-100

300-400

250-350

Średnia

60-90

60-80

200-300

150-250

Wysoka

30-60

40-60

100-200

50-150

Bardzo wysoka

30

20-40

50-100

<50

 
Gdy rolnik nie zna zasobności gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu może określać dawki nawozów orientacyjnie na podstawie proporcji N:P:K. W nawożeniu buraka cukrowego wynoszą one 1:0,8:1,2. Rośliny buraka cukrowego bardzo dobrze reagują na chlorkową formę nawozów potasowych, bo są chlorolubne. W związku z tym, dla większości gospodarstw najlepszym nawozem jest wysokoprocentowa sól potasowa (60% K2O). W przypadku stanowisk o niskiej zasobności w potas nawozy potasowe najlepiej jest stosować w zwiększonych dawkach na 2 lata przed uprawą buraka, czyli pod przedprzedplon. W sytuacji zasobności co najmniej średniej wystarczy to zrobić pod przedplon, a w ostateczności po zbiorze przedplonu przed orką przedzimową. Wiosenne stosowanie nawozów potasowych jest mniej korzystne, bo nie pozwala na dostateczne wymieszanie jej z glebą podczas uprawy przedsiewnej.
 
Opracował dr inż. Arkadiusz Artyszak


Uprzejmie informujemy, że strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić ustawienia plików cookie, jeśli nie chcesz by były zapisywane na Twoim komputerze, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzaniem danych osobowych (RODO), klauzula informacyjna dostępna jest tutaj
Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie www.aurepio-kalij.pl w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
1. Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane następujących osób:

 • Osób zatrudnionych w podmiotach będących kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osób reprezentujących podmioty będące kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pracowników firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pozostałych interesariuszy w jakikolwiek sposób związanych z Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Użytkowników serwisu internetowego AUREPIO-KALIJ.PL (dalej Serwis), którzy skorzystali z Formularza kontaktowego i podali swoje dane osobowe.

2. Jakie dane przetwarzamy?

 • Imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny; /li>
 • Numery w określonych oficjalnych rejestrach (m.in. NIP, REGON, PESEL, itp.);
 • Dane kontaktowe – m.in.: adres e-mail, nr telefonu;
 • Stanowisko lub pełnione przez Państwo funkcje w ramach Państwa organizacji;
 • Inne dane takie jak m.in.: nr rachunku bankowego, wykształcenie, tytuł zawodowy, itp.;
 • Państwa dane zbierane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS.

3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aurepio-Kalij Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000354503, NIP: 527-26-26-360, REGON: 142296306.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi do ustaw i aktami prawa wspólnotowego WE oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Jedynie upoważnieni pracownicy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich podmiotom nieuprawnionym.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem:

 • Dane mogą być przekazane do przetwarzania spółce Aurepio Sp. z o.o.;
 • Dane mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom usług informatycznych realizowanych na rzecz Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Dane mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi prawem.

6. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • Niezbędnych dla wypełnienia zobowiązań umownych Spółki wobec Państwa lub dla wypełnienia czynności przed zawarciem umowy z Państwem;
 • Niezbędnych dla wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub wprost nakazanych nam przez przepis prawa;
 • Niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art., 6 ust, 1 lit. f) RODO) takich jak m.in.: umożliwienie przedstawicielom Spółki kontaktu z Państwem, zapobieganie działalności przestępczej, weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, cele marketingowe oraz analityczne;
 • Obsługi wiadomości przekazywanych nam poprzez formularz kontaktowy - każdorazowo za zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);

7. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?`

Mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Państwa danych osobowych;
 • Żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • Żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych;
 • Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Aurepio-Kalij Sp. z o.o., którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Aurepio-Kalij Sp. z o.o. będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, stwierdzenia ich nieaktualności przez Administratora, wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.
9. Więcej informacji?
Zależy nam, by powierzone nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne i przechowywane zgodnie z prawem oraz wysokimi standardami ochrony danych. Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji o tym, jak chronimy dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies.
FORMULARZ KONTAKTOWY - PRZETWARZANIE DANYCH
FORMULARZ KONTAKTOWY