›   ›  Rzepak

Rzepak

Rzepak należy do roślin, które pobierają dwukrotnie więcej azotu, fosforu i potasu niż rośliny zbożowe. Największe potrzeby rośliny wykazują w stosunku do potasu. Szczególnie dużo pobierają go odmiany mieszańcowe. Dzięki dobremu zaopatrzeniu rzepaku w potas wzrasta mrozoodporność roślin; one lepiej zimują oraz są bardziej odporne na wiosenne przymrozki. Przy optymalnym nawożeniu potasem wzrasta efektywność wykorzystania azotu oraz nagromadzenie białka w nasionach, podnosi się zawartość tłuszczu w nasionach. Nawożenie roślin potasem poprawia nektarowanie kwiatów, co powoduje zwiększenie wartości pożytku pszczelego.
 


Orientacyjne dawki nawozów mineralnych w kg/ha w zależności od prognozowanego plonu, zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz jakości gleby i przedplonu (wg Cz. Muśnickiego):

Jakość gleby
i przedplonu
(zasobność gleby)*
Plon nasion (t/ha)
2 3 4
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
Dobra i bardzo dobra
(duża i bardzo duża)
80 40 80 120 50 100 150 60 120
Średnia 120 60 120 150 70 160 180 90 200
Zła (mała i bardzo mała) 150 80 180 180 100 250 220 120 300

* - zasobność gleby w fosfor i potas

 

Nawożenie rzepaku daje najlepsze efekty przy uregulowanym odczynie gleby bliskim do obojętnego (optymalny pH wynosi 6,5-7). Jesienią zakładają się zawiązki przyszłego plonu rzepaku, dlatego istotne jest zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe jeszcze przed siewem. W okresie jesiennej wegetacji rzepak pobiera około 80 kg K2O/ha. Nawożenie potasem i fosforem najlepiej zaplanować po zbiorze przedplonu. Przy uprawie rzepaku na bardzo lekkich glebach zaleca się dawkę K i P podzielić na jesienną (50-75%) i wiosenną (najlepiej przed ruszeniem wegetacji 25-50% całkowitej dawki). Najczęściej pod rzepak stosuje się 60% sól potasową. Spośród nawozów fosforowych można wykorzystać superfosfat potrójny lub zawierający w swoim składzie niezbędną roślinom rzepaku siarkę superfosfat prosty. Dawkę azotu większą niż 100 kg N/ha powinno się podzielić na 2 części. Pierwszą stosujemy przed rozpoczęciem wegetacji wiosennej (około 50-75% całkowitej dawki), a pozostałą część (25-50%) nie później niż na początku pąkowania. Dobrymi nawozami azotowymi dla rzepaku są saletra amonowa, mocznik, RSM. Na stanowiskach obojętnych przy dużej wilgotności powietrza możemy zastosować siarczan amonu.

 
 
 
 
« wstecz