›   ›  Rosliny sadownicze

Rosliny sadownicze

Chociaż wymagania pokarmowe drzew owocowych w stosunku do azotu, fosforu i potasu w większości są mniejsze niż u roślin polowych ustalenie prawidłowego systemu nawożenia jest kluczową rolą w kształtowaniu plonu owoców wysokiej jakości. Rocznie dojrzałe drzewa sadzone w gęstej rozstawie w zależności od warunków glebowo-klimatycznych i stosowanej agrotechniki wynoszą z 1 ha 50-120 kg N, 5-20 kg P205 i 60-150 kg K20, z czego 40-60% N, 40-70% P i K gromadzi się w wynoszonym plonie oraz pozostaje w częściach zdrewniałych drzew. Nawożenie N, P i K przed założeniem sadu w sposób decydujący wpływa na uzyskiwany plon owoców oraz rozwój drzew owocowych przez następne kilka lat. Dlatego przy zastosowaniu optymalnych zalecanych dawek NPK przed posadzeniem drzew nawożenie roślin sadowniczych może być zbędne w ciągu kolejnych 2-4 lat.

 

W związku z tym, że najwięcej potasu gromadzi się w owocach, co roku w owocującym sadzie powinno się stosować 50-120 kg K20/ha (około 80-200 kg soli potasowej na 1 ha). Dawka potasu zależy w znacznym stopniu od odmiany, podkładki oraz wieku roślin i jest modyfikowana przez warunki klimatyczne. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (2009) w zależności od zawartości składników w glebie dawki P i K mieszczą się w granicach podanych w tabeli 1.

 

Tabela 1. Nawożenie fosforem i potasem na plantacjach sadowniczych, kg/ha

Wyszczególnienie P2O5 K2O
Klasa zasobności składnika Klasa zasobności składnika
niska średnia wysoka niska średnia wysoka
Przed założeniem szkółki 50-70 30-50 10-20* 70-90 50-70 -
Przed założeniem sadu 300 100-200 50-100* 150-300 100-200 20-40**
Owocujący sad       80-120 50-80 20-40**

* - na glebach bez stosowania nawozów fosforowych przez przynajmniej 6-8 lat
** - na glebach ciężkich


 
Wielkość dawki azotu powinna być uzależniona od zawartości substancji organicznej w glebie, w której koncentruje się najwięcej N.Tabela 2. Dawki nawozów azotowych w sadach, kg N/ha

Wyszczególnienie Zawartość materii organicznej w glebie (%)
0,5-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5
Szkółki – w 1. roku

80-100

60-80 40-60
Następne lata 60-80 40-60 20-40
Sad – pierwsze 3 lata 15-20* 10-15* 5-10*
Następne lata 60-80 40-60 20-40

* - dawka N w g/m2 

W warunkach dobrego zaopatrzenia roślin w potas owoce są lepiej wybarwione, bardziej jędrne, mają lepszy smak oraz lepiej się przechowują. Rośliny optymalnie odżywione potasem są bardziej odporne na niskie temperatury w okresie zimowym. Przy deficycie K uzyskuje się znacznie niższe plony owoców, a pędy drzew są krótkie I cienkie.

 
 
 
 
« wstecz