›   ›  Rola potasu

Rola potasu

Potas obok azotu i fosforu należy do jednych z niezastąpionych składników pokarmowych dla roślin, pobierany w największych ilościach. Potas odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu plonu i jakości produkcji roślinnej.


Bierze aktywny udział w procesie fotosyntezy, sprzyja gromadzeniu wegetatywnej masy roślin, uczestniczy w transporcie produktów asymilacji między organami.


Pozytywnie wpływa na wzrost pobierania azotu glebowego oraz lepsze wykorzystanie go przez roślinę. Uczestniczy w aktywacji wielu enzymów biorących udział w aktywacji azotu w roślinie.


Dobre zaopatrzenie roślin w potas prowadzi do lepszego rozwoju systemu korzeniowego, zwiększa transpirację wody, co przyczynia się do wzrostu efektywności wykorzystania wody i odporności roślin na suszę.


Pod wpływem potasu wzrasta wartość celulozy i pektyn, co zwiększa grubość ścian komórkowych, tym samym sprzyjając podniesieniu odporności roślin na wyleganie.


Rośliny dobrze odżywione potasem wchodzą w okres zimowego spoczynku zahartowane, z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym. Dzięki gromadzeniu większej ilości substancji organicznych w wakuolach zwiększa się odporność roślin na niskie temperatury oraz niekorzystne warunki zimowe.


Zwiększa odporność roślin na choroby I szkodniki (mączniaka prawdziwego, rdzę, septoriozę, brunatną zgniliznę buraka, zarazę ziemniaka itd.).


Potas zwiększa zawartość skrobi w bulwach ziemniaka, sacharozy w buraku cukrowym, tłuszczu w nasionach rzepaku, białka, pektyn, witamin, kwasów organicznych w owocach, polepsza właściwości przechowalnicze, zmniejsza magazynowanie azotanów, azotu alfa-aminowego.

 
 
 
 
« wstecz