›   ›  Chlorek potasu granulowany

Chlorek potasu granulowany

Chlorek potasu występuje w dwóch podstawowych postaciach: granulowanej lub krystalicznej, oraz w różnych kolorach – bywa m.in. biały, szary, różowy i czerwonobrunatny. 
 

Wzór chemiczny KCI
Charakterystyka

Chlorek potasu o zawartości 60% K2O – jest najpopularniejszym nawozem potasowym, stanowiącym główne źródło potasu dla roślin. Potas należy obok azotu i fosforu do najważniejszych składników pokarmowych dla roślin i spełnia wiele istotnych dla nich funkcji:
 

  • zwiększa urodzajność,
  • polepsza jakość roślin uprawnych,
  • zwiększa wytrzymałość roślin na suszę poprzez usprawnienie ich gospodarki wodnej,
  • zwiększa odporność roślin na choroby i wyleganie,
  • poprawia wykorzystanie przez rośliny dostępnego w glebie azotu,
  • przyspiesza procesy fotosyntezy.
     

Rośliny dobrze zaopatrzone w potas korzystnie wpływają z kolei na zdrowie ludzi i zwierząt, poprzez zwiększenie zawartości potasu w ich diecie.


Jako produkt naturalny, chlorek potasu nie podlega przepisom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) dotyczącego bezpiecznego stosowania substancji, poprzez ich rejestrację (ang. Registration) i ocenę (ang. Evaluation) oraz w niektórych przypadkach zmierzającego do udzielania zezwoleń (ang. Authorisation) czy też ograniczenia handlu w stosowaniu niektórych chemikaliów (ang. Chemicals).

Parametry

Chlorek potasu granulowany
 60% K2O

Wygląd zewnętrzny Produkt granulowany koloru białego, szarego, różowego lub czerwonobrunatnego
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, %(m/m) – min 60
Granulacja: 1-4 mm, %(m/m) – min. 85
Gatunki Chlorek potasu granulowany 60% K2O  
Chlorek potasu krystaliczny 62% K2O patrz oferta „Aurepio” Sp. z o.o.
Opakowanie Luz
Worki 50kg
Worki big-bag 500kg
Transport Chlorek potasu granulowany 60% K2O można przewozić luzem lub w opakowaniu dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Chlorek potasu nie podlega przepisom RID i ADR.
Przechowywanie Chlorek potasu granulowany 60% K2O powinien być składowany w pomieszczeniach magazynowych zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, opadami atmosferycznymi oraz przedostawaniem się wód gruntowych. Towar w opakowaniach można przechowywać pod wiatami na utwardzonym podłożu.
Zastosowanie Chlorek potasu wykorzystywany w rolnictwie jest oferowany pod nazwą handlową "Sól potasowa". Ten wysokoskoncentrowany i łatwo przyswajalny nawóz może być stosowany pod prawie wszystkie uprawy i na wszystkich rodzajach gleb. Może on być używany zarówno do podstawowego nawożenia przedsiewnego jak i do nawożenia podtrzymującego. Nadaje się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych z wyjątkiem tytoniu, chmielu, roślin jagodowych i niektórych warzyw.


 

 
 
 
 
« wstecz