›   ›  Kukurydza

Kukurydza

Kukurydza w okresie wegetacji gromadzi dużą masę wegetatywną, przez co potrzeby roślin w stosunku do składników pokarmowych są wysokie. Największe zapotrzebowanie kukurydza wykazuje w stosunku do azotu i potasu. Od dobrego zaopatrzenia roślin w potas zależy w znacznej mierze zawartość cukru i skrobi w ziarnie. Niedobór K prowadzi do słabego zaziarnienia kolb i spadku masy tysiąca ziaren. Rośliny nawożone potasem są bardziej odporne na wyleganie łodygowe, szczególnie przy obfitym nawożeniu azotem. Na początku wegetacji pobieranie składników pokarmowych jest niewielkie. Największe zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe obserwuje się w okresie od wykształcenia 6-8 liści do fazy nalewania ziarna. Natomiast 80% potasu gromadzi się w roślinie już do stadium kwitnienia. Z tego względu zapewnienie wystarczającej ilości K przed siewem będzie decydować o szybkim wzroście i rozwoju kukurydzy oraz uzyskiwanych plonach.


Orientacyjne dawki nawozów mineralnych (kg/ha) stosowanych pod kukurydzę uprawianą wyłącznie na nawozach mineralnych (wg A. Dubas):

Rodzaj gleby i jej żyzność Uprawa na ziarno i CCM
Plon ziarna (t/ha)
4-5 6-7 8-10
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
Ciężkie, żyzne, zasobne 120 40 60 140 60 70 160 80 80
Średnie, średnio zasobne  110 60 80 125 80 90 140 100 100
Lekkie, zasobne  100 80 100 110 100 120 - - -

 

Rodzaj gleby i jej żyzność Uprawa na kiszonkę
Plon suchej masy (t/ha)
10-12 13-15 16-18
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
Ciężkie, żyzne, zasobne 140 30 80 160 40 90 180 50 100
Średnie, średnio zasobne 120 60 100 140 70 110 160 80 130
Lekkie, mało zasobne 100 90 120 120 110 130 140 130 160


Przy uprawie kukurydzy na oborniku dawki nawozów mineralnych powinny wynosić około 50% od zalecanych. Przy wyborze nawozów azotowych przed siewem najlepiej zastosować nawozy wolnodziałające: mocznik, RSM, a na glebach zasadowych siarczan amonu. Z nawozów potasowych najbardziej opłacalne jest stosowanie wysokoprocentowej soli potasowej. Dobrym nawozem dla kukurydzy jest fosforan amonu. Najlepszym terminem nawożenia roślin potasem i fosforem jest okres jesienny przed orką przedzimową. Dobry efekt daje zaaplikowanie w początkowym okresie wegetacji dawki startowej K i P (około 15-25% dawki całkowitej). Dawkę azotu na glebach lekkich dzielimy na przedsiewną (30 50% całkowitej dawki) i pogłówną w okresie od wschodów do osiągnięcia przez rośliny 20-30 cm. Na bardziej zwięzłych glebach azot najlepiej zastosować przedsiewnie.

 

 
 
 
 
« wstecz